OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest Kadrowane z sercem Natalia Szewczyk.

2. Celem jest realizacja umowy, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.

3. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, dane dotyczące dnia ślubu, w celu realizacji przedmiotu umowy, takich jak: wykonania zdjęć podczas ślubu oraz sesji zdjęciowych, obróbki zdjęć, druku odbitek oraz albumów, publikacji na stronach internetowych Wykonawcy, archiwizacji zdjęć oraz do celów podatkowo-księgowych. Dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email oraz dane osobowe w postaci zdjęć będą przechowywane do 5 lat. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych oraz laboratoriom wywołującym zdjęcia.

4. Zleceniodawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

5. Zleceniodawca posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Napisz do mnie

Ta chwila już nigdy się nie powtórzy.

Możesz ją zatrzymać w kadrze i wracać do niej przez całe życie.